Náhodný výber z noviniek

Reactive nastavenia
V sekcií nastavení nájdete sekciu na manažment reactive témy. Reactive je nová generácia frontend eshopu.
novinka reactive nastavenia
Heureka | EAN vo feede
V prípade, že skladová zásoba má nastavený vlastný EAN do feedu heureky sa pre danú skladovú zásobu zobrazí tento EAN, v prípade že vyplnený nie je berie sa EAN z karty produktu.
úprava/zmena vylepšenie feed heureka ean
| Zoradenie hodnôt parametrov
Pridaná nová možnosť zoradenia hodnôt parametrov ako čísel do filtra produktov
novinka vylepšenie parametre filter

Viac informácií a noviniek o systéme Grandus môžete nájsť na internetovej stránke www.grandus.sk